Аглика Адамова

Аглика Адамова

Тема: Новите роли на HR специалиста и особенностите на националния HR-мениджмънт. Преход от управление на персонала към управление на екипа и на процесите.

Фирма: Нарру Bar & Grill

Позиция: Директор “Човешки Ресурси” в Нарру Bar & Grill

Представяне

Аглика Адамова от пет години е директор “Човешки Ресурси” в Нарру Bar & Grill и отговоря за  цялостната политика по управление, подбор и задържане на над 2800 служители в най-успешната верига ресторанти в България. Професионалният й път, , започва в международна консултантска компания в областа на човешките ресурси, където тя участва в редица европейски проекти. Има множество специализации в областта, включително и сертификат Project Management Professional(PMP) – 2013 г. ISO / IEC 17024 / TÜV AUSTRIA Akademie, както и следва магистратура по “Икономика на човешките ресурси” в УНСС .

Счита, че от голяма полза в работата й е бакалавърската програма по Маркетинг, която й дава по-широко разбиране за пазара на труда и й помага да позиционира Нарру Bar &Grill като желан работодател.

Бърза форма за регистрация

Телефон за връзка

  • 0899/949 565

Email за връзка

  • info@digital4plovdiv.com

Адрес на офис

  • ул. Вълко Шопов 2Б
© 2019 Di Tech. Уеб дизайн от SEOMAX.bg | Общи условия