Елица Панева

Елица Панева

Тема: Подбор на персонала. Ефективни методи за намиране на качествени служители в условията на недостиг на квалифицирани кадри на пазара на труда.

Фирма: Ан Мари HR Агенция

Позиция: Старши консултант обучение и подбор на персонал в Ан Мари HR Агенция

Представяне

Елица Панева е старши консултант обучение и подбор на персонал

Основни дейности и отговорности:

Създаване и провеждане на обучения по задание на клиента.

Използване на нови методи и технологии за обучение на възрастни Разработване на интерактивни методики за обучение

Подбор на персонал за различни длъжности и сектори от икономиката Организиране на процеса по обучение и подбор

Създаване на необходимите материали, учебници, помагала за обучение и подбор Дефиниране на нуждите от обучение и персонал на клиенти работодатели Административни задължения – електронно банкиране, ведомости за заплати, електронен подпис и др.

Сертифициран кариерен консултант с gcdf сертификат № gcdf 00112-bg

Европейски сертификат по системата експерт за „успешно развитие и ръководене на екипи”

Европейски сертификат по системата експерт за „управление на времето”

Разработване на системи за оценка на персонала

Оценка и проучване на мотивацията на персонала Одит на персонала

Участие в международни конференции на БАУРЧР като лектор 2004 и 2007

Бърза форма за регистрация

Телефон за връзка

  • 0899/949 565

Email за връзка

  • info@digital4plovdiv.com

Адрес на офис

  • ул. Вълко Шопов 2Б
© 2019 Di Tech. Уеб дизайн от SEOMAX.bg | Общи условия