Гергана Маркова

Гергана Маркова

Тема: Обучението и развитието на персонала, като фактор за успеха на компанията в условията на висока конкуренция и намалено потребление.

Фирма: Ликора ООД

Позиция: Управител в Ликора ООД

Представяне

Гергана Маркова е консултант по лична и бизнес ефективност и обучител с 22 годишен опит. Тя помага на мениджърските екипи на средните и големи организации да изградят умения за непобедимо лидерство и висока ефективност.

Изучавала е различни системи за лидерство и личностно развитие, включително развитие на мисленето при известни автори и консултанти. Професионален обучител и сертифициран коуч.

Експерт в областите: Ефективно лидерство; Ефективна комуникация; Целеполагане и управление на времето; Управление на стреса; Управление на промяната; Мотивация; Умения за влияние; Продажби; Екипна ефективност и др.

Голяма част от над 16-те хиляди часа проведени обучения са насочени към това да повишават ефективността на служителите на фирмите, да изграждат подход за развитието и задържането на топ-талантите в организациите и да подобряват взаимодействието на компаниите с техни контрагенти и партньори.

Бърза форма за регистрация

Телефон за връзка

  • 0899/949 565

Email за връзка

  • info@digital4plovdiv.com

Адрес на офис

  • ул. Вълко Шопов 2Б
© 2019 Di Tech. Уеб дизайн от SEOMAX.bg | Общи условия