Практическо ръководство

,,Employer Brand – от разработката до реализацията“

 

Част 1. Employer Brand

 1. Въведение
 2. Какво е Employer Brand?
 3. Как се създава силен HR бранд?
 4. Вътрешен и външен HR бранд?
 5. HR бранда в дигиталната епоха
 6. Потребителски бранд и HR бранд
 7. Как работата над HR бранда влияе на подбора на персонала?
 8. Петте стъпки към формиране на HR бранда.

 

Част 2.   40 практически съвета за построяване бранда на работодателя

 1. Фундамент на бранда, или откъде трябва да започнем построяване бранда на работодателя.
 2. 16 елемента на бранда на работодателя
 3. 10 съвета по създаване бранда на работодателя
 4. Как да проведем одит на вътрешния бранд на работодателя в 5 стъпки
 5. 5 грешки при работа с бранда на работодателя
 6. 5 аргумента против емоционалното уволнение

 

Част 3.   Алгоритъм за построяване на HR бранда в организацията

 1. Ключовите термини и понятия в построяването на HR бранда.
 2. Управление на HR бранда
 3. Основни етапи в работата над HR бранда
 4. Влиянието на лоялността върху бизнеса
 5. Инструменти и канали за комуникация
 6. Последователността, в която HRМ екипа може да реализира проекта по построяване бранда на работодателя.

 

Част 1. Employer Brand

 1. Въведение

Ние все повече се отдалечаваме от света, в който значими са самите вещи. Ковачът изковава подковите, а мелничарят смила зърното и продуктите от труда им са ценни сами по себе си. Днес в света има твърде много подкови, а потребителите са станали много придирчиви. За да си купят нещо се налага да се измислят много хитрости и уловки, а за това се харчи много повече интелектуална и друга енергия, отколкото за производството на самите вещи.

Същото важи и за работата. Международните организации съобщават, че безработицата е достигнала най-високите си нива за едно десетилетие, но огромното мнозинство от безработните не откликват на каквото и да било предложение, тъй като могат да си позволят да избират.

Многобройни проучвания показват, че при „брандираният“ работодател нещата със служителите стоят по-добре: те работят по-добре, рядко се отказват, съгласяват се с по-ниски заплати и т.н. В същото време създаването на бранда за работодателя е трудна, сложна, дългосрочна работа, в която мениджърът по човешки ресурси е ключов организатор, включващ почти всички: от висшето ръководство до най-обикновените служители.

Телефон за връзка

 • 0899/949 565

Email за връзка

 • info@digital4plovdiv.com

Адрес на офис

 • ул. Вълко Шопов 2Б
© 2019 Di Tech. Уеб дизайн от SEOMAX.bg | Общи условия